Informacje o sprzedawcy

Autorem i sprzedawcą utworów plastycznych publikowanych na stronie artvicogallery.eu jest:

 

Arkadiusz Szczypel

  1. Zamówienia

Zamówienia są przyjmowane przez stronę artvicogallery.eu. Zakupy/zamówienia dokonane w serwisie dokumentowane są Umową o Dzieło dotyczącą konkretnego Utworu plastycznego.

2.Zamówione kopie obrazów ze strony artvicogallery.eu mogą się odbiegać od oryginałów ukazanych na stronie artvicogallery.eu

 

  1. Zmiany w zamówieniach

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu przed wysłaniem przesyłki. Klient może wycofać złożone zamówienie najdalej w 24 godziny po jego złożeniu, poprzez stronę kontakt.

 

  1. Ceny

Ceny podawane w serwisie artvicogallery.eu podane są w złotych polskich i są cenami Brutto.

 

  1. Czas realizacji zamówień

Zamówienia realizowane są w terminie 14 dni roboczych licząc od momentu przyjęcia zamówienia. Czas realizacji zamówienia przy płatności z góry za Utwory, rozpoczyna się od chwili gdy pełna kwota za zamówione Utwory plastyczne wraz z opłatą za przesyłkę zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

 

  1. Czas doręczenia przesyłki

Zamówione Utwory plastyczne dostarczamy przesyłką pocztową lub firmą kurierską ( według uzgodnień z zamawiającym ).

 

  1. Akceptowane formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

– przy odbiorze:

należność pobierana przez listonosza lub kuriera,

– przelewem bankowym na konto sprzedawcy.

 

  1. Politytka prywatności

Zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) serwis artvicogallery.eu będzie wykorzystywał powierzone mu dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówień Klientów.  Dane te nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim.

Klient powierzając swoje dane osobowe zastrzega jednocześnie prawo do wglądu do tych danych, jak również do ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne lub nieaktualne.

 

  1. Zwroty i gwarancje

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym serwisie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI GALERII INTERNETOWEJ ARTVICOGALLERY.EU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.artvicogallery.eu  jest Galeria Arkadiusz Szczypel.  Adres poczty elektronicznej: artvicogallery@gmail.com – zwana dalej „Administratorem”  będąca jednocześnie Usługodawcą Galerii Internetowej i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1.  Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Galerię Internetową lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Dzieł oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.1.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2. Odbiorcy danych osobowych:

2.2.1.  W przypadku Klienta, który korzysta w Galerii Internetowej ze sposobu dostawy przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Galerii Internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Galerii Internetowej.

2.3.  Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Galerii Internetowej lub zawarcia Umowy Sprzedaży Dzieł. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży w formularzu rejestracyjnym Klienta na stronie Galerii Internetowej.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Galerii Internetowej (np. na dysku twardym komputera,  smartfona lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie ze strony Galerii Internetowej znajdującego się pod adresem artvicogallery.eu). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można przeczytać m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Galerii Internetowej w następujących celach:

3.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Galerii Internetowej i pokazywania, że są zalogowani;

3.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzu rejestracyjnym, zamówienia, ankiet lub danych logowania do Galerii Internetowej;

3.2.4. dostosowywania zawartości strony Galerii Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Galerii Internetowej;

3.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Galerii Internetowej oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Jednak każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Galerii Internetowej (na przykład niemożliwym będzie Rejestracja Kliena w Galerii Internetowej, przejście kolejnych etapów Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Galerie Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link)

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Safarii

3.6. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Galerii Internetowej. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Galerii Internetowej . Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Galerii Internetowej .

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy/Klienta.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: galeria@artvicogallery.eu albo pisemnie na adres Administratora.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Strona Galerii  Internetowej może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator prosi by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Galerii Internetowej znajdującego się pod adresem www.artvicogallery.eu.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.